ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Въпреки че полагаме максимално големи усилия, за да сме сигурни, че правилно представяме всички наши обучителни продукти и услуги, предлагани на този сайт, трябва да отбележим, че ако на някои материали се дават примери с конкретни бизнес, маркетинг или финансови резултати, тези резултати служат единствено и само за пример и в никакъв случай не гарантират по никакъв начин постигането на същите тези резултати от Вас. Няма гаранция, че ще постигнете тези нива на бизнес успех или доходи и Вие приемате риска, че бизнес резултатите и печалбите се различават при всеки индивидуално, в зависимост от много на брой най-различни фактори.  

Вашите резултати може да варират и ще се основават на фактори, част от които са вашият бизнес опит, индивидуален капацитет, инвестирано време, количество работа, експертиза и постоянност в действията. Няма гаранция относно нивото на успех, което може да постигнете. Използваните препоръки и примери са изключителни резултати, които не важат за всеки купувач и не са предназначени да представляват или гарантират, че някой ще постигне същите или подобни резултати, следвайки нашите обучителни програми и препоръчани инструменти. Успехът на всеки човек зависи от неговия предишен опит, отдаденост, мотивация и действия. Няма гаранция, че примери за минали бизнес успехи или приходи могат да бъдат дублирани в бъдеще. Не можем да гарантираме вашите бъдещи резултати и/или успех. Ние не носим отговорност за действията Ви.  

Закупуването и използването на нашите платени продукти и услуги трябва да се основава на вашата собствена отговорност и Вие се съгласявате, че AngelMatsanov.com не носи отговорност за успех или провал на вашия бизнес, който е пряко или косвено свързан с използването на информацията в нашите безплатни обучения и материали или платени продукти и услуги, представени или рекламирани на този сайт.


Email